užsmaugti

užsmaugti
1 užsmáugti tr. 1. N, NdŽ užspausti kvėpavimą, pridusinti: Smauginyčia kaklą užsmaugė kūdikiui J. Užsmáugė [liga], neprašneka, daužos, kratos kai gyvolys Žlp. Buvo kaklus užsmáugę, davėm balandų šutintų su pastijolka Als. Toks nepaprastas Donato, lyg sergančio žmogaus, balsas smaugte užsmaugė jai gerklę Pt. Ašaros užsmaugė man gerklę, ir buvo gėda, kad verkiu priešais Pauruką J.Balt. Kosulys užsmaugė ją .refl. stipriai susiveržti, susirišti po smakru: Užsismáugti skarele NdŽ. 2. Sut, N, M, L, Rtr, NdŽ, Užp nužudyti užspaudus kvėpavimą: Bovydamos vaikas užsmáugė katę J. Vištėliai dar šiltutukai, ale jau negyvi, jau užsmáugė kas Pv. Puolė, po savęs glemžė vilką ir užsmáugė Krž. Užgulė, ažusmáugė klaime Skp. Sako, kad jis pirma užsmáugtas, o paskui pakartas Pc. Sako, tos gyvatės apsvynioja apie kaklą ir ažusmaugia KlbIV80(Mlk). Kaip čiups vaiduoklį už gerklės – ir užusmaugė LTR(Kp). Dekretą padarė, idant … tvardytųs nuog kraujo ir nuog užsmaugtų̃ paukščių arba pekaus DP137. | refl. NdŽ: Jos karvė užsismáugė Ėr. Radęs ją (stirną) kažkieno pastatytose kilpose užsismaugusią sp. Tomis pačiomis skaromis, kurios jų nuogį dengė, užsismaugė S.Dauk. Karvių sietai įtempti, mažne užsismaugusios PP14.nugalabyti (nužudyti, numarinti, papjauti ir pan.): Aš niekados gyvos avelės neužsmaugiau (sako vilkas) Tat. Su trimis dienoms mergelę užsmáugė [difteritas] Pj. Kruopu tankiai vaiką liuob užsmáugs Užv. Gerklinis ažusmáugė paršus Ktk. Pažandės ligonį užsmaugs Tat. ^ Kad tave karštinė užsmaugtų! Švnč. | refl. tr.: Dabar, kai turi kokį paukštį, užsismáugei, suvalgai Gg.prk. užslopinti, užgniaužti: Nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtų nuslopinti kovą dėl laisvės ir taikos, kuri galėtų užsmaugti poeto balsą A.Vencl. Uoliai stengiamasi užsmaugti kiekvieną naują visuomenės judėjimą, kiekvieną naują drąsesnę mokslo teoriją Pt. Širdy užsmaugei meilę tu S.Nėr. 3. be mazgo užrišti, užtraukti kilpą: Užsmauk gerai lenciūgą, kad neatsirištų vežimas Vrn. 4. prk. nuvarginti, užguiti: Mes jau užsmaugtì čia Grv. 5. NdŽ prk. užkimdyti: Ašaros užsmaugė jam balsą, ir man pagailo tėvo J.Balt.
◊ gérklę užsmáugti uždrausti kalbėti: Pas mus bėda: užrišti dantys, užsmaugtos gerklės, o drąsesniesiems – net kartuvės pastatytos Žem.
\ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • užsmaugti — užsmáugti vksm. Kosulỹs užsmáugė manè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prismaugti — 1 prismaugti tr. 1. BzF173, NdŽ, Plv, Grd, Pln spaudžiant suimti (už gerklės), pridusinti: Aną prismaugė už gerklės, ka nešauktų Kv. Nepasirodyk, ka vežiesi pinigų, kad tave neprismaugtų kas Jrb. Lapinas pamėlynavo tartum prismaugtas, akys išlipo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsmaugti — 1 parsmaugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmaugti — 1 pasmaugti tr. 1. H173, Sut, N, K, M, LL262, Rtr, Š smaugiant nužudyti: Virve pasmaugsiu R343. Ar tu pasmaugamas nori, ko tu čia atejai J. Sako, nakčia jis vos vos nepasmaugęs kunigaikštienės V.Krėv. Smaugtinai pasmaugė žmogų Krž. Nebijojai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmaugti — 1 persmaugti tr. 1. L, Rtr, Š, NdŽ aplink įveržti, įsmaugti: Parsmaugtas bitinėlis, t. y. par vidurį laibas J. Merginos per liemenį persmaugtos Gs. Aš labai parsmaugta – kaip skruzdėlė Krč. Virvagaliu persmaugė pusiau Dglš. Jo noselė persmaugta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piesmaugti — 1 piesmaugti (dial.) žr. 1 prismaugti 2. | refl.: Avė jau uždususi buvo, pysismaugusi virve Klp. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaugti — 1 smaugti, ìa, ė tr. K, Rtr; SD39, Q632, H, R356,407, I, Sut, N, M, LL27 1. varžyti kvėpavimą, dusinti: Oro maža, mani tiesiog smaugia Stk. Smaugiąs, troškinąs SD48. Kai smaugia, tai išgeriu vaistų, ir atleidžia Slm. Man smaugia – dar užrūkė!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”